Cennik

Sposób
rozliczania z US
liczba
pozycji księgowych* w miesiącu
Cena
netto
Cena
brutto
Księga
Przychodów i Rozchodów,z
VAT
0-20,
20-40,
40-70,
70-150,
150-200,
więcej niż 200
150,00,
200,00,
250,00,
300,00,
350,00,
do uzgodnienia
184,50,
246,00,
307,50,
369,00,
430,50,
do uzgodnienia
Księgi
Handlowe z
VAT
0-50,
50-100,
100-150,
150-200,
więcej niż 200
500,00,
1000,00,
1500,00,
2000,00,
do uzgodnienia
610,00,
1230,00,
1845,00,
2460,00,
do uzgodnienia

Prace
dodatkowe
Cena
netto
Cena
brutto
Obsługa
kadrowo-płacowa za osobę
30,00 36,90
Rozliczanie
dotacji –prowadzenie dodatkowej ewidencji
połowa
miesięcznej opłaty
Sporządzenie
polityki rachunkowości
1000,00 1230,00
Sporządzenie
wezwań do zapłaty
10,00 12,30
Przygotowanie
sprawozdań do GUS
30,00 36,90
Sporządzanie
raportów kasowych-strona
30,00 36,90
Sporządzenie
umów zleceń, o dzieło-sztuka
20,00 24,60
Zamknięcie
roku, sporządzenie sprawozdania finansowego
miesięczna
opłata
Sporządzenie
wniosku kredytowego do banku/KPiR
50,00 61,50
Sporządzenie
wniosku kredytowego do banku/Księgi Handlowe
150,00 184,50
Sporządzenie
korekty do ZUS, US z winy,klienta
30,00 36,90

*pozycja księgowa to każde pojedyncze księgowanie dotyczące danej operacji gospodarczej, a więc jedną pozycją księgową będzie:
1. zaksięgowanie faktury kosztowej, zakupowej
2. zaksięgowanie innego dokumentu kosztowego np.: rozliczenie wyjazdu służbowego, polisy, otrzymanej noty obciążeniowej
3. zaksięgowanie faktury sprzedażowej, noty uznaniowej itp..
4. zaksięgowanie jednego przelewu bankowego - każda płatność na wyciągu bankowym to jedna pozycja (każdy wpływ lub wypływ widoczny na wyciągu bankowym jest osobną operacją), również pozycją księgową są takie operacje jak pobranie prowizji przez bank, odsetki uznaniowe itp.
5. zaksięgowanie jednego KW lub KP z raportu kasowego
6. zaksięgowanie rozliczenia zaliczki
7. zaksięgowanie kompensaty
8. inne księgowania sporządzane na koniec miesiąca liczone jako osobne, w szczególności:
a) księgowanie naliczenia amortyzacji
b) księgowania naliczenia list płac
c) księgowanie rozliczenia podatku VAT
d) księgowanie rozliczeń międzyokresowych
e) inne księgowania tego typu niezbędne do prowadzenia ksiąg